Welke veranderingen brengt het Coronavirus voor eCommerce?

coronavirus-changes-ecommerce (2)

 

Het is vier maanden geleden dat China zijn eerste geval van COVID-19 bevestigde. Sindsdien heeft de uitbraak zich wereldwijd verspreid. Nu het virus in het middelpunt van de belangstelling staat, is het een noodzaak geworden om met de gevolgen in het dagelijks leven om te gaan.  

 

De economische verstoringen die door het virus worden veroorzaakt, komen tot uiting in lagere waarderingen en een grotere marktfluïditeit. Maar in tijden waarin veel gebieden van het bedrijfsleven het moeilijk hebben, zijn er mogelijkheden voor anderen om te floreren. Een onderdeel van het bedrijfsleven dat economieën helpt om overeind te blijven is eCommerce.

 

Naarmate meer bedrijven zich in turbulente tijden tot de online detailhandel wenden, zullen velen hopen dat eCommerce de schadelijke gevolgen van het coronavirus voor de wereldeconomie kan beperken.

 

En zoals Amit Ray ooit zei: “Elke uitdaging komt met regenbogen en lichten om deze te overwinnen.”

 

Hoe verandert het Coronavirus dan precies het huidige eCommerce landschap? En hoe ziet dit er op de lange termijn uit?

 

Inhoudsopgave

 

Coronavirus en Social Distancing - Impact op Gedrag

Welke industrieën hebben zich ontwikkeld sinds de komst van COVID-19?

Industrieën die hard geraakt zijn

COVID-19 - kansen en uitdagingen voor eCommerce

Kansen voor eCommerce tijdens de Coronavirus Pandemie

Uitdagingen voor eCommerce tijdens de Coronavirus Pandemie

COVID-19 Verstoring - strategische tips voor online retailers en adverteerders

Praktische tips voor je campagnes in tijden van het Coronavirus

ConclusieCoronavirus en Social Distancing - Impact op Gedrag

 

Het Coronavirus raakte de wereld voordat iemand echt wist wat er gebeurde. Er werden nieuwe wetten en regels ingevoerd. Plotseling was de wereld een andere plek. Dit leidde tot een fase van paniek in veel landen. Met mensen die impulsaankopen deden, in bulk inkochten en proactief bezig waren met gezondheidsaankopen. Echter, toen mensen zich aan hun nieuwe gedwongen levensstijl aanpasten, vertraagden de paniekaankopen in veel landen. Het resultaat was slechts een kleine verandering in het verkooppatroon.

 

Dit wordt verder toegelicht in Nielsen’s studie van de Amerikaanse markt. Het onderzoek laat zien hoe snel consumenten de nieuwe informatie over COVID-19 hebben verwerkt en vervolgens hun aankoopproces hebben aangepast.

 

Er werden ook veranderingen in het koopgedrag opgemerkt als gevolg van social distancing. Bijna de helft (47,2%) van de Amerikaanse internetgebruikers vermijdt momenteel winkelcentra. Als de situatie verslechtert geeft ongeveer driekwart (74,6%) aan dat ze winkelcentra helemaal zullen vermijden.

 

uitbraak-van-coronavirus-waarbij-statistieken-van-openbare-plaatsen-worden-vermeden

bron: emarketer.com

 

Naarmate meer consumenten zich wenden tot online winkelen om hun dagelijkse behoeften te kopen, zijn ook de vertragingen bij de verzending toegenomen.

Tot nu toe heeft de toename van online winkelen een positief effect op online retailers. De zorg is echter dat de voordelen op korte termijn kunnen worden tenietgedaan door problemen in de toeleveringsketen.

De vraag lijkt nu te zijn of bedrijven zich kunnen aanpassen en of de vraag van de consument stabiel zal blijven.

Bovendien schommelt het percentage van de digitale verkoop tussen de sectoren. Terwijl sommige sectoren een duizelingwekkende stijging van het aantal kopers zien, zien andere sectoren een daling.

Een voorbeeld hiervan is electronica, momenteel met 42,7%. Waar het bij auto & onderdelen 3,9% is. De levering van levensmiddelen ziet ook een grote stijging door de bezorgdheid van de consument over de winkels.

De reclame-uitgaven zijn ook gedaald in sectoren zoals entertainment, retail en FMCG. Deze verandering is grotendeels te wijten aan het feit dat de bioscopen en andere soortgelijke vormen van amusement niet meer open zijn als gevolg van het virus. Daarentegen is het gebruik van online, on demand mediadiensten, zoals Amazon Prime, Netflix en Disney+, toegenomen.

 

covid-19-google-ads-resultaten-media

bron: wordstream.com

 

Deze drastische gedragsveranderingen zijn indicatief voor de huidige omstandigheden. En hoewel het moeilijk te meten is hoe lang deze omstandigheden zullen aanhouden, worden bedrijven gedwongen zich aan te passen. Aanvoerketens worden tot het uiterste gedreven, terwijl nieuwe kortetermijn- en langetermijntactieken worden ontwikkeld. Veel bedrijven overwegen al een post-pandemische strategie met behulp van doordachte trackingprocessen. 

 

 

Terug naar boven of download de Ultieme Handleiding voor Datafeed Optimalisatie

Welke Industrieën Hebben Zich Ontwikkeld Sinds De Komst Van COVID-19?

 

COVID-19 heeft een aanzienlijke impact gehad op bedrijven over de hele wereld. Velen zullen moeite hebben om zich te herstellen. Desondanks zien andere sectoren hun omzet groeien. Deskundigen van wordstream.com bestudeerden gegevens over de accounts van hun cliënten en constateerden grote veranderingen in de patronen. Sommige van die patronen werden verwacht, zoals gezondheid en medische producten. Andere waren echter een verrassing gezien de huidige omstandigheden.

 

Mensen vinden hun gezondheid, welzijn en sociale relaties belangrijk

 

Non-profits, goede doelen en zelfhulp  zagen allemaal een begrijpelijke stijging in de belangstelling. Minder voorspelbaar, zo ook kaarten, cadeaus en bloemen. 

 

Deze informatie geeft een directe correlatie aan tussen de emoties die social distance heeft gecreëerd en de manier waarop mensen geld uitgeven. Als ze geconfronteerd worden met een zeer reële dreiging, zijn consumenten eerder bereid om kwetsbare groepen te steunen. Dit wordt nog versterkt door de social distancing, waardoor de noodzaak lijkt te zijn ontstaan om de band met de geliefden te versterken. Tegelijkertijd denken mensen ook aan hun eigen welzijn. 

 

Deze nieuwe consumentenbehoeften hebben gezorgd voor een stijging van 30% in de conversie van cadeaumanden. Bloemenarrangementen zagen zelfs een duizelingwekkende stijging van 43% in hun conversieratio.

 

Consumenten hebben behoefte aan deskundige ondersteuning op het gebied van bedrijfs- en financieel management

 

De huidige onzekerheid rond het bedrijfsleven heeft ertoe geleid dat meer consumenten op zoek zijn naar professionele ondersteuning. Grotere bedrijven, zoals Google, hebben gereageerd met het publiceren van richtlijnen voor kleine bedrijven. Dit in de hoop dat het kleinere bedrijven kan helpen in moeilijke tijden. 

 

Over het geheel genomen is het aantal zoekopdrachten op het gebied van bedrijfsmanagement sinds 23 februari met 23% gestegen. Het is ook de moeite waard om te wijzen op de aanzienlijke daling van de CPC in de doorgaans concurrerende financiële sector.covid-19-google-ads-results-financialsource: wordstream.com

 

Op afstand werken & wonen creëert nieuwe behoeften

 

Door de strikte beperkingen van de groepsgrootte en het opleggen van sociale quarantaine heeft het thuiswerken een vlucht genomen. Hierdoor is het aantal mensen dat op zoek is naar videoconferentie-oplossingen sterk toegenomen. 

 

De gegevens van Google Trends van maart 2020 tonen een toename van het aantal mensen dat op zoek is naar videoconferentie-oplossingen.

 

 

covid-19-uprising-interest-vc-march-2020

 

Volgens wordstream.com werden kantoorbenodigdheden ineens een breakout industrie. De zoekopdrachten naar kantoorbenodigdheden namen met 90% toe. Tegelijkertijd steeg het aantal betaalde zoekadvertenties met 35% en steeg de conversiegraad van de zoekopdrachten met 41%.

 

Terwijl mensen de traditionele detailhandel verlieten voor zijn online tegenhanger, bleven de zoekopdrachten die overgang benadrukken. Verpakkings- en verzendbenodigdheden zagen hun conversie van zoekadvertenties meer dan verdubbelen (een stijging van 123%) en het conversiepercentage van zoekadvertenties is met 107% gestegen.

 

 

covid-19-google-ads-results-packing-and-shippingsource: wordstream.com

 

 

Terug naar boven of download de Ultieme Handleiding voor Datafeed Optimalisatie

Industrieën die hard geraakt zijn

 

De Reisbranche

 

De reisbranche is een van de zwaarst getroffen branches door het Coronavirus. Deskundigen voorspellen nu een daling van 15% op jaarbasis in de inkomsten uit reisadvertenties. 

 

Nu de meeste bedrijven in de sector zich richten op het beperken van de schade, lijkt het erop dat het overleven ten koste van alles belangrijk is. Veel reisadverteerders hebben moeite om nieuwe zoekers op hun site te converteren. En zonder een duidelijk einde in zicht, zal het alleen maar erger worden in de nabije toekomst.

 

Het zoeken naar annuleringen en vertragingen van vluchten heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. Met veel van de zoekers die op de bedrijfsadvertenties klikken om hun annulering te onderzoeken. Om verstorende zoekers tegen te gaan, zouden oplossingen zoals nieuwe negatieve trefwoorden (zoals COVID-19) kunnen worden gebruikt. Tegelijkertijd zouden er alternatieve aanbiedingen kunnen worden gedaan. Inclusief reisverzekeringen en goedkope toekomstige vluchten.

 

En hoewel de reisbranche momenteel een enorme terugval kent, is er nog steeds kans op een snel herstel. De internationale zakelijke behoeften en de bereidheid van mensen om te reizen kunnen een groot voordeel zijn om alles weer op de rails te krijgen.


Kleding & Mode

 

Ook de kleding- en mode-industrie heeft te lijden onder COVID-19. De verkoop van producten met "Made in China" is met 16% gedaald (alleen al in februari). Als de sector die sterk afhankelijk is van een Aziatisch personeelsbestand en een Aziatische toeleveringsketen, kan de kledingindustrie het in de nabije toekomst moeilijk krijgen.

 

Merken hebben sindsdien de focus verlegd naar online verkoop. Velen hebben echter nagelaten hun datafeeds aan te passen, waardoor er vaak producten die niet voorradig zijn worden geadverteerd.


Luxe Goederen

 

Het coronavirus eist ook zijn tol van luxemerken. Voorspellingen laten een daling van 35% zien in Chinese luxe uitgaven in het eerste kwartaal. 

 

De motor voor de verkoop van luxegoederen is de Chinese markt en in de meeste gevallen via de verkoop ter plaatse. Internationale luxe modehuizen hebben het merendeel van hun winkels gesloten als gevolg van de corona-uitbraak.

 

In de schaduw van een recessie zal het koopgedrag veranderen. Consumenten zullen wellicht meer geneigd zijn hun consumptie van luxegoederen te verminderen en zich in plaats daarvan te richten op de noodzakelijke aankopen.

 

 

Terug naar boven of download de Ultieme Handleiding voor Datafeed Optimalisatie

COVID-19 - Kansen en Uitdagingen voor eCommerce

 

Volgens de Amerikaanse overheid bedroeg de online verkoop in het vierde kwartaal van 2019 11,4% van de totale retailbestedingen. De prognose voor eCommerce in 2020 is dat dit kan stijgen tot 12% als gevolg van de impact van het Coronavirus.

 

Deze constatering is indicatief voor de huidige gedragspatronen van de consument. Het benadrukt ook hoe trends kunnen worden bepaald door de fluctuerende situatie.

 

Op dit moment kan niemand de volledige impact van het coronavirus op de wereldeconomie voorspellen. Maar het is nog steeds mogelijk om kansen te identificeren, zelfs in een verstoorde markt.

 

Kansen voor eCommerce tijdens de Coronavirus Pandemie

 

 • De consument zal zich richten op online aankopen, om openbare plaatsen te vermijden. Diensten zoals thuisbezorging en merken als Amazon zullen floreren. En de online divisies van grote retailers zullen er veel profijt van hebben.
 • Consumenten die tijdens het feestdagenseizoen online kochten, bleken dit koopgedrag na de feestdagen te herhalen. Dit wijst erop dat de consument na de Coronaviruspandemie mogelijk weer terugkeert naar hetzelfde aankoopproces.
 • Zoals in sommige delen van China wordt geconstateerd, is er minder concurrentie voor adverteerders die zich nog steeds inzetten voor het voeren van campagnes. Op dit moment tonen deze adverteerders echter verouderde advertenties die niet in verhouding staan tot de situatie. Als de campagnes worden aangepast aan de huidige sociale omgeving, zouden ze effectiever kunnen zijn.

 

Uitdagingen voor eCommerce tijdens de Coronavirus pandemie

 

Zoals bij de meeste scenario's komen er uitdagingen met kansen. Een aandachtige blik kan eCommerce helpen om de verwachte recessie te verzachten. Uitdagingen die met dezelfde zorg moeten worden overdacht. Enkele voorbeelden van mogelijke problemen zijn:

 

 • Problemen met de toeleveringsketen - product tekorten en een mogelijk afnemende consumentenvraag - kunnen ook de groei van de elektronische handel afremmen als de economie hapert of in een recessie terechtkomt.
 • Het creëren van handige manieren voor mensen om te winkelen met pick-up, drive-up, en levering op dezelfde dag.
 • De toename van het aantal online bestellingen leidt ertoe dat bedrijven onder druk komen te staan om ze uit te voeren. In sommige gevallen wordt deze druk te groot voor bedrijven en dreigt ze hun e-commerce activiteiten te verstoren.

 

 

Terug naar boven of download de Ultieme Handleiding voor Datafeed Optimalisatie

 

COVID-19 Verstoring - Strategische tips voor Online Retailers en Adverteerders

 

1. Kijk vooruit en herzie je inspanningen.

 

Maak een crisisplan en reageer op de crisis. Besteed aandacht aan je strategieën, inclusief je strategie voor ná het Coronavirus. Dit proces moet snel zijn en reageren op veranderende omstandigheden.

 

2. Verander je mix van verkoopkanalen

 

De detailhandel in fysieke winkels is in de getroffen regio's al beperkt. De verkoopinspanningen voor nieuwe kanalen, zowel in B2C- als B2B-ondernemingen, worden geherstructureerd. Als je alleen op locatie verkoopt, kun je overwegen om je bedrijf naar online te verplaatsen. Als je al online actief bent, maak dan gebruik van extra marktplaatsen.

 

Ga creatief om met sociale media. Blijf betrokken bij communities en ondersteun mensen in moeilijke tijden. Zij zullen dit op prijs stellen en zullen misschien ook iets terugdoen als ze daartoe in staat zijn.

 

3. Reageer op nieuwe behoeften met innovatie

 

Nieuwe klantbehoeften zullen ook leiden tot de behoefte aan innovatie. Wanneer ze bedreigd worden door een crisis, zullen veel bedrijven zich richten op defensieve bewegingen, maar het is verstandiger om je aandacht te richten op opkomende kansen.

 

4. Gebruik al je middelen om de vraag te stimuleren en in stand te houden

 

Handhaaf je digitale marketinginspanningen of stimuleer ze zelfs in de afzienbare toekomst. Social selling lijkt op dit moment een beter idee dan push marketing.

 

5. Heroverweeg je kortingsstrategie 

 

Kortingen hoeven niet drastisch te zijn om de consument te verleiden. Maak gebruik van kleinere aanbiedingen en categorie-specifieke promoties.

 

 

Terug naar boven of download de Ultieme Handleiding voor Datafeed Optimalisatie

Praktische Tips voor Campagnes in de tijd van het Coronavirus

 

Veel wereldwijde fenomenen hebben invloed op de prestaties van PPC. Coronavirus is geen uitzondering.

 

Meetstrategieën en -doelen moeten worden aangepast voor onzekere tijden. Het is ook een uitgelezen kans om lange termijn relaties met klanten op te bouwen voor de toekomst.

 

 

covid-19-ecommerce-conversion-rate-trendsource: blog.edrone.me, data from March 25th 2020

De gegevens zijn afkomstig van edrone klanten, de bedragen en waarden zijn gewijzigd om de trend weer te geven, maar laten geen werkelijke volumes zien.

 

1. Bekijk je lijst met negatieve zoekwoorden opnieuw

 

Nu het consumentengedrag en de zoekopdrachten zo snel veranderen, kan het zijn dat je advertenties voor nieuwe zoekopdrachten toont. Deze zoekopdrachten converteren niet noodzakelijkerwijs zo goed.

Het is nu vooral belangrijk om je reclamebudget verstandig te verdelen en geen geld te verkwisten aan voorwaarden die je geld zullen verspillen.

 

Bekijk het rapport met zoektermen en zorg ervoor dat je de niet-converteerbare termen toevoegt aan je negatieve zoekwoordenlijst.

 

2. Focus op kanalen/advertenties voor de onderkant van de trechter

 

Door het snel veranderende gedrag van klanten en de toenemende onzekerheid hebben merkbekendheidscampagnes een nadeel. Het is aan te raden om de focus te leggen op de onderkant van de trechter.

 • Kies voor Facebook retargeting en laat je advertenties zien aan mensen die je producten al in je store hebben bekeken. 
 • Gebruik Customer Match doelgroepen in Google 
 • Identificeer de lokale kanalen die een hoge mate van vertrouwen bij de consument hebben.

3. Let op je automatische biedingen

 

De geautomatiseerde bieding maakt gebruik van slimme algoritmen om te beslissen over de optimalisatie van de biedingen. Het enige probleem is dat het algoritme heeft geleerd van de 'gewone' situatie, niet van een crisissituatie. Om problemen te voorkomen, moet je ofwel strikte budgetten plaatsen, ofwel overwegen over te stappen op handmatig bieden voor zolang dit nodig is.

 

4. Bekijk je advertentieportfolio opnieuw

 

Concentreer je op de producten die zullen converteren en die de ROI voor je zullen bevorderen en sluit andere producten uit van je feeds.

excluding-unprofitable-products-tips-during-coronavirus-pandemic

 

5. Houd rekening met de apparaatvoorkeuren

 

Mensen blijven thuis en gebruiken hun PC misschien iets meer dan hun mobiele telefoon. Zorg ervoor dat je dit in je strategie opneemt en optimaliseer de budgettoewijzing per apparaat.

 

 

Terug naar boven of download de Ultieme Handleiding voor Datafeed Optimalisatie

Wat we kunnen leren van eerdere pandemieën

 

Het Coronavirus is niet de eerste keer dat dit soort verstoringen de detailhandelaren en hun klanten treft. Lang voor deze uitbraak was het SARS-virus in 2003 een keerpunt voor eCommerce. 

 

In 2003 werden de Chinese pioniers Alibaba en JD.com geconfronteerd met deze uitdaging en hebben ze deze overwonnen. Dit kan nu worden gebruikt als inspiratie voor online retailers.

 

 • JD.com had zijn toevlucht genomen tot de verkoop van elektronica op internetfora en QQ-chatgroepen. Later werd het grootste deel van de middelen besteed aan de online business. Dit zorgde voor groei en stelde het merk in staat om China's grootste online retailer van elektronische producten te worden.
 • Alibaba’s B2B e-commerce business deed het goed nadat buitenlandse zakenlieden hun reis naar China hadden afgezegd. Zo begon de registratie op het platform. De ervaring heeft mede geleid tot het ontstaan van Taobao, dat eBay overtrof om de grootste C2C-marktplaats in China te worden.

 

De sector was toen misschien nog relatief primitief, maar door de uitbraak hebben veel retailers zich tot de online platformen gewend die niet gedwongen waren om te sluiten.

 

Terug naar boven of download de Ultieme Handleiding voor Datafeed Optimalisatie

Conclusie

 

Het coronavirus heeft een nieuwe uitdaging gecreëerd voor veel online bedrijven. We hebben een groeiende bezorgdheid vastgesteld over mensen en bedrijven die aan financiële risico's worden blootgesteld.

Maar toch lijken sommige bedrijven klaar om te profiteren van de verschuivingen in het consumentengedrag als gevolg van de uitbraak.

We gaan de situatie monitoren, updaten en regelmatig nieuwe inzichten delen. Ons doel is om verkopers te helpen groeien, vooral in deze uitdagende tijden.

Neem gerust contact op met ons support team en laat het ons weten als we je op een of andere manier kunnen helpen.

 

Terug naar boven


 

New Call-to-action

 

Met    gemaakt door   DataFeedWatch

Schrijf voor Ons