Alles Wat Je Moet Weten Over het eBay VeRO Programma

ebay-verified-rights-owners

 

eBay is een van de grootste e-commerce platformen, het heeft miljoenen actieve gebruikers. Gezien het enorme aantal transacties dat daar elke dag plaatsvindt is het niet mogelijk om van tevoren te verifiëren of verkopers het recht hebben om hun producten te verkopen.


Daarom heeft eBay, om de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten te beschermen, het Verified Rights Owner (VeRO) -programma bedacht.

 

 

Redenen voor inbreuk

Voor wie en wat is het VeRO programma bedacht?

Hoe je een artikel kan melden

Maak wettelijk conforme aanbiedingen

Conclusie


Redenen voor inbreuk

 

Met het programma kunnen eigenaren van intellectueel eigendom verkopers aangeven die het volgende beleid schenden:


Inbreuk op het handelsmerk

 

Een handelsmerk is een uniek teken (zoals een naam, woord, zin, logo of symbool) dat een bedrijf gebruikt om zijn producten of diensten te identificeren. Merkenwetten zijn in de eerste plaats bedoeld om consumenten te beschermen tegen verwarrende producten die door verschillende bedrijven worden gecommercialiseerd.

 

Replica en namaak

 

Het is niet toegestaan om vervalsingen of replica's van merkartikelen te verkopen.

 

Merknaam misbruik

 

Verkopers kunnen geen gebruik maken van productmerken in hun aanbiedingen tenzij ze geautoriseerde distributeurs zijn of de artikelen die ze verkopen accessoires zijn die geschikt zijn voor producten van dat merk. In het laatste geval moeten verkopers de bewoording "geschikt voor", "past op" of "voor" vóór een merknaam gebruiken. Als je bijvoorbeeld niet-merkgebonden iPhone hoesjes verkoopt, kun je het merk "Apple" niet gebruiken in de aanbieding. Je kunt echter wel zeggen "telefoonhoesjes die geschikt zijn voor iPhone X".

 

Logo

 

Verkopers kunnen alleen logo's opnemen in de beschrijving van hun advertentie als ze hiervoor van tevoren door de eigenaar zijn geautoriseerd. Houd er rekening mee dat het maken van een logo dat lijkt op een bestaand logo kan leiden tot inbreuk op het handelsmerk.

 

Garantie

 

Aanbiedingen die een verkeerde interpretatie van de garantie van een artikel bevatten, zijn in strijd met het merkenrecht. Informatie met betrekking tot de garantie van een product is materiële informatie deze mag nooit misleidend worden weergegeven. Je dient de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen of contact op te nemen met de fabrikant om er zeker van te zijn dat jouw potentiële kopers daadwerkelijk in aanmerking komen voor de garantie die je wilt vermelden. Zo kan het doorverkopen van producten soms een garantieovereenkomst verbreken. Zorg ervoor dat dit niet het geval is bij de producten die je wilt verkopen, anders ben je in overtreding.

 

Auteursrechtelijke inbreuk

 

Copyright is de wettelijke bescherming die wordt gegeven aan auteurs van creatieve werken zoals films, muziek, software, foto's en boeken, zowel uitgegeven als niet-gepubliceerd. Auteursrechtelijke bescherming voorkomt dat anderen het werk gebruiken zonder toestemming van de auteur. Afbeelding en tekst: Het zonder toestemming gebruiken van het afbeelding of de beschrijving van iemand anders is in strijd met de auteursrechtwetgeving. Media, software, films en schilderijen: het verkopen van ongeoorloofde kopieën van mediaproducten, software of schilderijen is een schending van de auteursrechtwetgeving.

 

Modelrecht (alleen in Europa, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland):

 

Modelrechten zijn van toepassing op het uiterlijk, de vorm en de configuratie van een product, maar niet op de functionaliteit. Modelrechten beschermen het ontwerp van een product tegen kopiëren en gebruik door onbevoegden.

 

Octrooirechten (Europa)

 

Een octrooi is een specifieke reeks rechten die aan uitvinders worden verleend. Octrooien geven het recht om anderen te beletten om jouw eigen uitvinding te maken, gebruiken en verkopen. Je kunt een octrooi registreren bij je dichtstbijzijnde regionale octrooi- en merkenbureau.

 

Parallel import


Sommige producten zijn mogelijk alleen in bepaalde landen beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht. Zorg ervoor dat jouw producten niet onder het copyright vallen in het land waar je wilt verkopen. Als dat het geval is moet je toestemming vragen. Wees altijd voorzichtig bij internationale verkoop. Het beleid kan van land tot land veranderen en je moet ervoor zorgen dat je altijd in een bepaalde regio mag verkopen.

 

 

Ga terug naar het begin van de pagina of Ontvang hier je vereenvoudigde eBay afbeeldings checklist.

 


Voor wie en wat is het VeRO programma bedacht?

 

Alleen houders van intellectuele eigendomsrechten kunnen zich aansluiten bij het VeRO programma. Ook kan je het VeRO programma niet gebruiken om gestolen artikelen te melden. Als je een artikel op de lijst identificeert waarvan je denkt dat het gestolen is dan kun je contact opnemen met de desbetreffende wetshandhavingsinstantie. eBay kan geen actie ondernemen tegen gestolen artikelen, tenzij het een melding ontvangt van wetshandhavers.

 

Ga terug naar het begin van de pagina of Ontvang hier je vereenvoudigde eBay afbeeldings checklist.

 


Hoe je een artikel kan melden

 

Als een item inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, kan de eigenaar de inbreuk melden door een Melding van geclaimde inbreuk (NOCI) in te dienen bij het VeRO programma van eBay. Je kunt het NOCI indienen per e-mail naar vero@ebay.com, of per fax naar (801) 757-9521. Het is ook mogelijk om inbreuken op het auteursrecht te melden via een Digital Millennium Copyright Act (DMCA) kennisgeving die naar de aangewezen agent van eBay wordt gestuurd door het verstrekken van de volgende informatie:


  • Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht dat is geschonden.
  • Identificatie of beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk
  • Identificatie of beschrijving van waar de artikelen op eBay zijn gevonden
  • Fysiek adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Een verklaring die aangeeft dat de eigenaar van het auteursrecht of zijn agenten geen toestemming geven voor de verkoop van de vermeende inbreukmakende artikelen.
  • Een verklaring dat de bovenstaande informatie juist is en de landen waar het werk auteursrechtelijk beschermd is.

 

 

Ga terug naar het begin van de pagina of Ontvang hier je vereenvoudigde eBay afbeeldings checklist.

 


Maak wettelijk conforme aanbiedingen

 

Om aanbiedingen te maken die voldoen aan het VeRO programma, moeten verkopers:

 

  • Maak hun eigen aanbieding inhoud creëren met behulp van hun eigen beschrijvingen en hun eigen foto's. Ze mogen nooit gebruik maken van tekst of afbeeldingen die zijn gekopieerd van andere vermeldingen op eBay, zoekopdrachten op het web, websites van fabrikanten, productcatalogi van derden of andere bronnen zonder specifieke toestemming van de eigenaar van de inhoud.
  • Zorg ervoor dat alle verklaringen en claims in hun aanbiedingen nauwkeurig en volledig zijn. Rechthebbenden kunnen bezwaar maken tegen vermeldingen die onjuiste, onnauwkeurige of misleidende beweringen over hun merken of producten bevatten.
  • Als ze merkproducten verkopen, kunnen verkopers de merknaam in de aanbieding vermelden en hun eigen foto's toevoegen. Ze mogen echter niet verklaren dat ze een geautoriseerde dealer of reseller zijn als ze dat niet zijn.
  • Bekijk de VeRO -deelnemersprofielen van intellectueel eigendomsrechthebbenden. eBay moedigt eigenaars van intellectuele eigendomsrechten die via het VeRO-programma items rapporteren aan om een deelnemersprofiel aan te maken waarin hun beleid en procedures met betrekking tot inbreukmakende items worden uitgelegd.

 

Wat gebeurt er met verkopers die het VeRO beleid schenden?

Verkopers die inbreuk blijven maken op intellectuele eigendomsrechten kunnen worden onderworpen aan een reeks van gevolgen, van verkoopbeperkingen tot volledige schorsing van de site. Als een verkoper van mening is dat zijn aanbieding per ongeluk is gemarkeerd, kan hij rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar van de rechten. Verkopers ontvangen een e-mail met de contactgegevens van de rechthebbende wanneer een van hun aanbiedingen wordt afgewezen. Als de rechthebbende daadwerkelijk een fout heeft gemaakt kunnen verkopers aan eBay vragen dat hij zijn rapport intrekt. Wanneer eBay een advertentie verwijdert kunnen verkopers de kosten van de advertentie terugkrijgen. Het restitutiebedrag is afhankelijk van het beleid dat ze overtreden en of het de eerste keer is dat ze dat doen. Ook kunnen verkopers verwijderde aanbiedingen niet opnieuw uploaden zonder ze eerst aan te passen. Echter, als het geschonden beleid alleen over beschrijving, afbeeldingen en tekst gaat, kunnen verkopers eenvoudigweg de aanbieding bewerken en opnieuw uploaden.

 

 

Ga terug naar het begin van de pagina of Ontvang hier je vereenvoudigde eBay afbeeldings checklist.

 


Conclusie

 

Houd er rekening mee dat eBay gemelde aanbiedingen verwijdert zodra het een inbreukmelding ontvangt. Gezien de beperkte middelen kan eBay verkopers van tevoren waarschuwen. Zorg er daarom altijd voor dat uw vermeldingen volledig voldoen aan het bovenstaande beleid om te voorkomen dat je plotselinge afkeuringen en verwijderingen van producten ondergaat.

Het bouwen van hoogwaardige aanbiedingen is jouw kans om op te vallen en bovenaan de eBay zoekresultaten te klimmen.

Nu is het tijd om die extra inspanning te leveren die je nodig hebt om jouw aanbiedingen te optimaliseren en verkoop te stimuleren! Elke eBay winkeleigenaar moet begrijpen hoe hij zijn aanbiedingen aan kopers moet presenteren en ze kan overtuigen om een aankoop te doen.

Verplaats jezelf in de schoenen van de koper en veel success met het maken van een goede aanbieding!

 

 

Ga terug naar het begin van de pagina


New Call-to-action

Met gemaakt    door   DataFeedWatch

Schrijf voor Ons