<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://q.quora.com/_/ad/8fb78ae898f448e9b008c905098c9da9/pixel?tag=ViewContent&amp;noscript=1">

DataFeedWatch Privacybeleid


Laatst gewijzigd: mei 2018

 

Inleiding

DataFeedWatch, onderdeel van WordWatch, Inc., biedt een datafeed tool via een ‘Software as a Service’-model (SaaS). Bij DataFeedWatch zijn de privacy en veiligheid van onze klanten en bezoekers van het grootste belang. DataFeedWatch is toegewijd om de gegevens die je met ons deelt te beschermen.

Dit beleid is van toepassing wanneer DataFeedWatch optreedt als gegevensverwerker en gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je met ons deelt. In dit beleid leggen we uit hoe DataFeedWatch gegevens verwerkt die zijn verzameld via het gebruik van haar website en platform en die direct of indirect kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Met andere woorden, het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

In dit beleid definieert DataFeedWatch de term 'Gebruiker' als een entiteit waarmee DataFeedWatch een gevestigde relatie heeft. We gebruiken ook de term "Bezoeker", die we definiëren als een persoon die onze front-end, datafeedwatch.com en alle subdomeinen van de website bezoekt.

Alle informatie die is opgeslagen op het platform van DataFeedWatch wordt in alle vertrouwelijkheid behandeld. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en verwerkt met behulp van Secured Socket Layer (SSL)-technologie. Informatie is alleen toegankelijk voor bevoegd personeel.

DataFeedWatch implementeert en onderhoudt passende technische, beveiligings- en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en gebruik, en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, schade, diefstal of openbaarmaking.

 

Verzameling en Gebruik

Algemeen

Deze sectie heeft betrekking op de twee groepen waarvoor gegevens worden verzameld:

1. Websitebezoekers
2. Gebruikers

 

Websitebezoekers

Als je enkel een Bezoeker van onze website bent en geen gebruiker bent van ons platform, dan is deze sectie relevant voor je.

 

Door de DataFeedWatch website te bezoeken, stem je in met het verzamelen en gebruik van jouw persoonlijke gegevens zoals hier beschreven. Bezoek deze website niet als je niet akkoord gaat met de uiteengezette voorwaarden. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij jouw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het verwerken van Persoonsgegevens die op deze website zijn verzameld of door je zijn aangeboden. Houd er rekening mee dat elke toestemming volledig vrijwillig is. Als je echter niet de gevraagde toestemming verleent voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens, is het gebruik van deze website wellicht niet mogelijk.


DataFeedWatch kan informatie van bezoekers van haar website verzamelen, registreren en analyseren. We kunnen gebruiksgegevens registreren, waaronder jouw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven, aantal bezoekers en de website-navigatiepaden, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van het gebruik van de diensten.

 

DataFeedWatch kan alle persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig verstrekt in de formulieren op onze website, bijvoorbeeld wanneer je eBooks downloadt, je registreert voor evenementen of webinars of je aanmeldt voor informatie en nieuwsbrieven verzamelen en verwerken. Als je DataFeedWatch jouw sociale media-gegevens verstrekt, kan DataFeedWatch openbaar beschikbare informatie over je ophalen van sociale media.

 

Persoonsgegevens kunnen ook jouw voor- en achternaam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, functie, sociale netwerken, jouw interesses en interesse in DataFeedWatch en bepaalde informatie over het bedrijf waarvoor je werkt omvatten (bedrijfsnaam, adres, bedrijfsgrootte en aantal producten), evenals informatie over de soort relatie tussen DataFeedWatch en jezelf.

 

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

DataFeedWatch gebruikt de verzamelde websitegegevens om te communiceren met bezoekers, om inhoud aan te passen voor bezoekers, om advertenties aan bezoekers te tonen op andere websites en om de website te verbeteren door te analyseren hoe bezoekers op haar website navigeren.

 

Persoonsgegevens delen

DataFeedWatch kan jouw persoonsgegevens vrijgeven aan elk lid van onze bedrijfsgroep (dit zijn onze dochterondernemingen, holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden en op de wettelijke grondslagen die in dit beleid uiteengezet zijn.

DataFeedWatch kan dergelijke informatie ook delen met dienstverleners of contractanten om een gevraagde dienst of transactie te bieden of om het gedrag van de Bezoeker op haar website te analyseren.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een website naar de harde schijf van een Bezoeker worden verzonden. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar jouw computer te sturen. Door de website te blijven bezoeken, stem je in met het plaatsen van cookies op jouw apparaat. Als je ervoor kiest om onze cookies niet te accepteren, kunnen we niet garanderen dat jouw ervaring net zo bevredigend zal zijn als anders het geval zou zijn.

DataFeedWatch kan ook cookies van derden plaatsen voor functionele en marketingdoeleinden. Het gebruik van cookies is wijdverbreid en komt de gebruiker ten goede. Bekijk het Cookiebeleid van DataFeedWatch voor meer informatie.

 

Links naar andere sites

Houd er rekening mee dat bezoekers tijdens het bezoeken van onze site links kunnen volgen naar andere websites die buiten onze invloedssfeer liggen. DataFeedWatch is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze andere sites.

 

Gebruikers

Algemeen

Om diensten aan haar Gebruikers te verlenen verzamelt DataFeedWatch bepaalde soorten gegevens. In deze sectie wordt beschreven hoe gebruikersgegevens worden verzameld en gebruikt door DataFeedWatch.

 

Verzameling van Gebruikersgegevens

Tijdens de aanmelding van een Gebruiker en later op het DataFeedWatch platform, verstrekt deze gegevens zoals de naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, creditcardnummer, e-commerce gegevens, gebruik van shopping kanalen, toewijzingsregels en andere relevante gegevens. Deze informatie wordt door DataFeedWatch gebruikt om de Gebruiker te identificeren en ondersteuning, diensten, mailings, verkoop- en marketingacties, facturering en contractuele verplichtingen te bieden.

Gebruikers van DataFeedWatch kunnen op elk moment hun contactgegevens bekijken en bewerken, updaten of verwijderen door in te loggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord op het platform van DataFeedWatch.

Gebruikers van DataFeedWatch met bepaalde abonnementen kunnen meerdere Gebruikers met verschillende toegangsniveaus aanmaken voor hun account. Deze Gebruikers worden geïdentificeerd als subaccounts. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker die deze Subaccount Gebruikersaccounts aanmaakt om het toegangsniveau te kiezen dat elke Gebruiker moet hebben. Zodra deze nieuwe gebruikers inloggen op DataFeedWatch voldoen ze aan de definitie van Gebruiker in dit beleid.

DataFeedWatch bewaart gebruikersgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Verwerking in de Europese Economische Ruimte (EER)

Voor gebruikers met accounts die zich in het Europese regio van DataFeedWatch bevinden wordt alle verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd in overeenstemming met privacyrechten en -voorschriften volgens EU-richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 (de richtlijn) en de implementatie van de richtlijn in lokale wetgeving. Vanaf 25 mei 2018 worden de richtlijn en de op de richtlijn gebaseerde lokale wetgeving vervangen door de Verordeningen (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de verwerking van DataFeedWatch zal plaatsvinden in overeenstemming met de AVG.

 

Controller

DataFeedWatch verwerkt Persoonsgegevens zowel als Verwerker als Controller, zoals gedefinieerd in de Richtlijn en de AVG.

De entiteit DataFeedWatch waarmee u als Gebruiker een overeenkomst bent aangegaan bij het gebruik van het platform van DataFeedWatch zal de controller voor gebruikersgegevens zijn, zoals hierboven beschreven in het gedeelte "Verzameling van gebruikersgegevens".

DataFeedWatch voldoet aan de richtlijn van 1995 en de AVG vanaf 25 mei 2018. Bijgevolg verwerkt DataFeedWatch alle gegevens die door haar gebruikers worden verstrekt in overeenstemming met de vereisten van de Europese Economische Ruimte (EER).

Alle gegevens die door DataFeedWatch via enquêtes over Gebruikers worden verzameld worden opgeslagen in beveiligde hosting faciliteiten in Duitsland. DataFeedWatch heeft een overeenkomst voor gegevensverwerking met haar provider, die de naleving van de richtlijn waarborgt. Alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de strengste beveiligingsvoorschriften. Alle gegevensoverdrachten worden intern uitgevoerd in overeenstemming met deze gegevens verwerkingsovereenkomst.

 

Ervoor kiezen om jouw informatie niet te verstrekken, bekijken en bij te werken

Op de website kan je ervoor kiezen om geen persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken. Als je er echter voor kiest om geen gegevens aan ons bekend te maken, kan je mogelijk geen aankopen doen of gebruik maken van bepaalde functies van de Website.
Klanten kunnen hun persoonlijk identificeerbare informatie bekijken en wijzigen door in te loggen op hun wachtwoord beveiligde account. Nadat je bent ingelogd klik je op 'Accountinstellingen'. Vanuit hier kan een klant persoonlijke informatie, het wachtwoord, facturering en abonnement bijwerken en ook het account te sluiten.

Het kan enige tijd duren om te reageren op verzoeken om een account te annuleren of te wijzigen. Als je verzoekt om verwijdering of wijziging van jouw persoonsgegevens die door DataFeedWatch worden onderhouden, kan dergelijke informatie gedurende een bepaalde periode in de back-upsystemen van DataFeedWatch worden bewaard als voorzorgsmaatregel tegen systeemstoringen. Sommige gegevens kunnen voor langere periodes worden bewaard, indien vereist door de wet, contracten of audit vereisten.

 

Behoud en Verwijdering

DataFeedWatch bewaart gegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving. Wanneer het account van een gebruiker wordt beëindigd of is verlopen worden alle persoonsgegevens die via het platform zijn verzameld verwijderd, zoals vereist door de betreffende wetgeving.

 

Jouw Rechten

Je kan ons verzoeken om jouw persoonlijke gegevens te verstrekken die we over jou verzameld hebben.

Je kan ons te allen tijde verzoeken jouw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken.

In de praktijk ga je meestal vooraf uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, of we bieden je de mogelijkheid om je af te melden voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

Onze Wettelijke Verplichting om Persoonsgegevens Bekend te Maken

DataFeedWatch zal de persoonlijke informatie van een gebruiker alleen zonder zijn/haar voorafgaande toestemming onthullen wanneer we reden hebben om aan te nemen dat de openbaarmaking van deze informatie nodig is om de identiteit vast te stellen, contact op te nemen of een gerechtelijke procedure te starten tegen een persoon of personen waarvan vermoed wordt dat deze inbreuk maken op rechten of eigendommen die behoren tot DataFeedWatch of aan anderen die kunnen worden geschaad door de activiteiten van de Gebruiker of van personen die (opzettelijk of anderszins) inbreuk kunnen maken op deze rechten en eigendommen. We zijn gerechtigd om persoonlijke informatie vrij te geven wanneer we een goede reden hebben om aan te nemen dat dit wettelijk vereist is.

 

Aanvaarding

We gaan ervan uit dat alle bezoekers van onze website en gebruikers van het DataFeedWatch platform dit document zorgvuldig hebben gelezen en akkoord gaan met de inhoud. Als iemand het niet eens is met dit privacybeleid, moeten ze onze website en ons platform niet gebruiken. We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen als dat nodig is. Als je de website en het platform van DataFeedWatch blijft gebruiken nadat je op de hoogte bent gebracht van dergelijke wijzigingen in deze voorwaarden, betekent dit dat je akkoord gaat met het herziene privacybeleid. Dit privacybeleid is een integraal onderdeel van de gebruikersvoorwaarden van DataFeedWatch.