<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://q.quora.com/_/ad/8fb78ae898f448e9b008c905098c9da9/pixel?tag=ViewContent&amp;noscript=1">

Welkom bij DataFeedWatch!

 

Introductie

Door de website en applicatie van DataFeedWatch.com of andere diensten (gezamenlijk 'Diensten') van WordWatch Inc te gebruiken (hoofdkantoor 1185 Chess Drive, Ste 201, Foster City CA, 94404) stem je ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ('Servicevoorwaarden').

 

DataFeedWatch behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die de huidige Diensten aanvullen of verbeteren, inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van de Dienst na dergelijke wijzigingen vormt jouw toestemming voor dergelijke wijzigingen. Je kan de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op: https://www.datafeedwatch.de/terms-of-use/

 

Account Voorwaarden

Om een account aan te maken moet je jouw volledige naam, een geldig e-mailadres en andere gevraagde gegevens opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien. 

 

Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van je account en wachtwoord. DataFeedWatch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade doordat je je niet aan deze beveiligingsverplichting houdt. DataFeedWatch garandeert dat gegevens die bij jouw account horen strikt in alle vertrouwelijkheid worden beheerd.

 

Door DataFeedWatch jouw accountgegevens voor Google of (andere) shopping-engines te verstrekken, begrijp je dat DataFeedWatch mogelijk toegang krijgt tot alle gegevens in die accounts. DataFeedWatch kan deze informatie gebruiken om haar Diensten uit te voeren, statistieken aan je te verstrekken of deze gegevens op te nemen in openbare, geaggregeerde rapporten over de prestaties en activiteiten van alle DataFeedWatch-klanten. In geen geval zal DataFeedWatch jouw individuele gegevens delen, bekendmaken, verkopen of toegang verlenen aan externe partijen.

 

Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account, ook wanneer die activiteit wordt uitgevoerd door anderen die toegang hebben tot jouw account of die accounts hebben onder jouw account. 

Je mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. Je mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten).

 

Voorwaarden voor Betaling, Restituties, Upgraden en Downgraden

Een geldige creditcard is vereist voor een DataFeedWatch account.
Je wordt maandelijks gefactureerd vanaf de eerste dag na jouw gratis proefperiode, meestal de 16e dag nadat jouw account is aangemaakt. Als je jouw account binnen de gratis proefperiode opzegt worden er geen kosten in rekening gebracht. Het vaste maandelijkse tarief van het abonnement dat je hebt geselecteerd wordt in rekening gebracht plus, indien van toepassing, een variabel tarief voor het aantal producten, kanalen of feeds dat de limieten van jouw abonnement overschrijdt.
 
De Dienst wordt maandelijks vooraf gefactureerd en kan niet worden gerestitueerd. Terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijke maanden van de dienst, upgrade / downgrade terugbetalingen of terugbetalingen voor ongebruikte maanden voor accounts zijn niet mogelijk. Om iedereen gelijk te behandelen, worden er geen uitzonderingen gemaakt.
 
Alle bedragen zijn exclusief belastingen, heffingen of andere kosten die door belastingautoriteiten worden opgelegd, en je bent verantwoordelijk voor de betaling van al deze belastingen, heffingen of kosten, met uitzondering van Amerikaanse (federale of nationale) belastingen.
Voor elke upgrade of downgrade van jouw abonnement wordt je nieuwe creditcard automatisch belast bij jouw volgende factureringscyclus. Het annuleren of downgraden van jouw dienst kan leiden tot het verlies van door DataFeedWatch gemaakte wijzigingen, functies of capaciteit van jouw account. DataFeedWatch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.

 

Annulering en beëindiging

Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct annuleren van jouw account. Een e-mail of telefonisch verzoek om jouw account te annuleren wordt niet als een annulering beschouwd. Je kan uw account op elk gewenst moment annuleren door op Account te klikken in de navigatiebalk, bovenaan het scherm. Het accountscherm biedt een eenvoudige annuleringslink.
 
Bij annulering verwijdert DataFeedWatch alle productgegevens die je hebt ingediend (bronfeeds) en alle feeds die je voor verschillende kanalen hebt aangemaakt. Als je de Dienst vóór het einde van jouw huidige betaalde maand annuleert, wordt jouw annulering onmiddellijk van kracht en worden er geen kosten meer in rekening gebracht.
 
DataFeedWatch heeft, naar eigen goeddunken, het recht om jouw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Dienst, of een andere dienst, om welke reden dan ook te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Dienst zal resulteren in de deactivering of verwijdering van jouw Account of jouw toegang tot jouw Account, en het verlies en het opgeven van alle door DataFeedWatch gemaakte wijzigingen in jouw Account. DataFeedWatch behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook de dienst te weigeren.

 

Wijzigingen in de Dienst en Prijzen

De actuele prijzen van de DataFeedWatch- diensten worden vermeld op de pagina Prijzen op de DataFeedWatch website. Prijzen zijn een combinatie van vaste en variabele kosten. Variabele elementen kunnen kosten omvatten voor extra shops, extra kanalen of extra producten. Het aantal producten waarop jouw maandelijkse kosten zijn gebaseerd, is het aantal producten in jouw BRON-feed; dit is het aantal producten (INCLUSIEF VARIANTEN) dat wordt gedownload van jouw winkel. Je kan dit aantal verifiëren onder Opties > Producten Weergeven in jouw DataFeedWatch account.

 

De prijzen van alle Diensten, inclusief maar niet beperkt tot maandelijkse abonnementskosten voor de Dienst, kunnen gewijzigd worden met een kennisgevingstermijn van 30 dagen. Een dergelijke kennisgeving kan te allen tijde worden verstrekt door de wijzigingen op de DataFeedWatch website (DataFeedWatch.com) of de Dienst zelf te plaatsen. DataFeedWatch is niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

 

Auteursrecht en Eigendom van de Content

DataFeedWatch claimt geen intellectuele eigendomsrechten op de gegevens die je aan de Dienst verstrekt. Jouw profiel en geïmporteerde gegevens blijven van jou.
 
De inhoud van de website datafeedwatch.nl en het uiterlijk van de Dienst zijn auteursrechtelijk beschermd© 2013 WordWatch, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Je mag geen enkel deel van de HTML/CSS of visuele ontwerpelementen dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DataFeedWatch.

 

Vertrouwelijkheid en Geheimhouding

Om onze diensten te verlenen heeft DataFeedWatch toegang tot jouw Vertrouwelijke gegevens met betrekking tot producten, prijzen, prestatiegegevens van Google Analytics en andere bronnen en andere informatie die niet algemeen bekend is of waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze vertrouwelijk is.

DataFeedWatch gebruikt deze Vertrouwelijke informatie alleen om haar diensten aan te bieden; we zullen deze vertrouwelijk houden en niet bekendmaken aan derden of niet-werknemers. Werknemers van DataFeedWatch hebben toegang tot de vertrouwelijke informatie op een need-to-know-basis en zijn zich bewust van het vertrouwelijke karakter van de informatie en zijn contractueel gebonden aan vertrouwelijkheid.

Wanneer je onze diensten opzegt, op elk gewenst moment en op jouw verzoek, zullen we alle Vertrouwelijke gegevens onmiddellijk van onze servers en andere media verwijderen.

Deze clausule over vertrouwelijkheid en geheimhouding blijft ten minste 5 jaar van kracht na de annulering van de diensten.

 

Algemene voorwaarden

Jouw gebruik van de DataFeedWatch Diensten is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een 'as is' en 'as available' basis.

 

Technische ondersteuning wordt alleen geboden aan accounthouders en is mogelijk alleen beschikbaar via e-mail, afhankelijk van het tijdstip van de dag en/of het abonnement.

 

Je begrijpt dat DataFeedWatch externe leveranciers en hostingpartners gebruikt om de benodigde hardware, software, netwerken, opslag en aanverwante technologie te leveren die nodig is om de Dienst uit te voeren. Jouw content kan via verschillende netwerken worden overgedragen, mogelijk onversleuteld.

 

Je mag de Dienst niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website wijzigen om ten onrechte te impliceren dat deze is gekoppeld aan de Dienst, DataFeedWatch of een andere WordWatch-dienst.

 

DataFeedWatch meldt je niet aan voor een Shopping kanaal - je moet jouw eigen accounts maken. DataFeedWatch is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die je hebt aan een shopping kanaal. DataFeedWatch kan geen enkele positie of plaatsing op een shopping kanaal garanderen. DataFeedWatch garandeert niet dat door een indeling door DataFeedWatch of door jou, jouw producten worden ingediend in de juiste categorieën van de shopping kanalen die je selecteert.

 

Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DataFeedWatch.

 

DataFeedWatch garandeert niet dat (i) de Dienst aan jouw specifieke vereisten voldoet, (ii) de Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn, (iv) de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal dat je via de Dienst hebt gekocht of verkregen, voldoet aan jouw verwachtingen en (v) fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

 

DATAFEEDWATCH IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, GEGEVENS, GOEDEREN OF TECHNOLOGIE, NOCH VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, UITZONDERLIJKE OF PUNITIEVE SCHADE, NOCH VOOR BEDRIJFSONDERBREKING, ZELFS ALS DATAFEEDWATCH OP DE HOOGTE IS VAN DE KANS OP DEZE SCHADE, VOOR WELKE AANGELEGENHEID DAN OOK, IN THEORIE OF PER OVEREENKOMST, OPSCHORTING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS. IN ELK GEVAL ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DATAFEEDWATCH IN VERBAND MET JOUW GEBRUIK VAN DE DIENST BEPERKT ZIJN TOT HET TOTALE BEDRAG DAT JE AAN DATAFEEDWATCH HEBT BETAALD VOOR DE DIENST TIJDENS DE VOORAFGAANDE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN.

 

Je stemt ermee in om DataFeedWatch en haar personeel, bestuurders, functionarissen, agenten, aandeelhouders en vertegenwoordigers te vrijwaren voor verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten die voortvloeien uit claims van derden.

 

Indien DataFeedWatch rechten of bepalingen uit de Dienstvoorwaarden niet uitoefent of afdwingt blijft dergelijk recht of bepaling van kracht. De Dienstvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en DataFeedWatch en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen jou en DataFeedWatch (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Dienstvoorwaarden).

 

Vragen over de Dienstvoorwaarden moeten worden gestuurd naar support@datafeedwatch.com.